O Firmie

Działamy od 1992 roku.

O Nas

Firma Toaleta Pośmiertna i Tanatopraksja „NEKROS” Ireneusz Migdał została założona w 1992 roku. Właścicielem firmy jest mgr Ireneusz Migdał, dyplomowany tanatoprakser, ekspert kryminalistyki i rekonstrukcji powypadkowej zwłok, specjalista laborant sekcyjny, instruktor rekonstrukcji i kosmetyki pośmiertnej.

 

Od 20-stu lat pracuje w Zakładzie Patomorfologii i Medycyny Sądowej w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie wykonuje sekcje sądowo-lekarskie oraz zabiegi rekonstrukcji powypadkowej.

Firma Toaleta Pośmiertna i Tanatopraksja „NEKROS” Ireneusz Migdał świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi związane z godnym przygotowaniem zwłok do pochówku. Długoletnie doświadczenie i profesjonalizm firmy gwarantuje, że w trudnych chwilach, bliscy zmarłego mają zapewnioną dyskretną i rzetelną obsługę na najwyższym poziomie.

 

Firma stara się, aby w tych trudnych dla rodzin osób zmarłych chwilach, stanowić oparcie i służyć pomocą w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z przygotowaniem zwłok.

 

Wieloletnie doświadczenie Ireneusza Migdała w branży funeralnej poprzedzone jest stażami zawodowymi i specjalistycznym studium z czasowej konserwacji zwłok, które odbył we Francuskim Instytucie Tanatopraksji w Paryżu.

About Us

Kursy balsamowania (tanatopraksji) zwłok ukończone  we Francuskim Instytucie Tanatopraksji, uprawniają go do prowadzenia szkoleń i egzaminowania z zakresu tanatopraksji na terenie Polski. Od roku 2008 Ireneusz Migdał jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim po ukończeniu Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, w zakresie kryminalistyki i kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych.

 

Firma „NEKROS” od samego początku swojego istnienia organizuje specjalistyczne kursy i szkolenia dla przedsiębiorstw funeralnych działających na terenie całej Polski w zakresie: tanatokosmetyki – podstawowego przygotowania zwłok do pogrzebu; tanatopraksji – czasowej balsamacji zwłok, techniki sekcyjnej – nauki przeprowadzania sekcji zwłok; rekonstrukcji pośmiertnej.

 

Przy organizacji specjalistycznych szkoleń i kursów  firma opiera ich  programy oraz procedury na standardach Francuskiego Instytutu Tanatopraksji z Paryża i procedurach postępowania zgodnymi z zasadami etyki zawodowej Polskiej Izby Pogrzebowej, której jest aktywnym członkiem. Organizując szkolenia i kursy dla branży funeralnej firma współpracuje z Zakładami Usług Pogrzebowych i Zakładami Medycyny Sądowej z całej Polski.

Ireneusz Migdał

Firma Toaleta Pośmiertna i Tanatopraksja „NEKROS” Ireneusz Migdał została założona w 1992 roku. Właścicielem firmy jest mgr Ireneusz Migdał, dyplomowany tanatoprakser, ekspert kryminalistyki i rekonstrukcji powypadkowej zwłok, specjalista laborant sekcyjny, instruktor rekonstrukcji i kosmetyki pośmiertnej.

 

Od 20-stu lat pracuje w Zakładzie Patomorfologii i Medycyny Sądowej w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie wykonuje sekcje sądowo-lekarskie oraz zabiegi rekonstrukcji powypadkowej.
W trakcie pracy zawodowej Ireneusz Migdal pisze bardzo wiele  artykułów do pism branżowych takich jak : ”Kultura pogrzebu”, „Memento”, „Biuletyn Polskiej Izby Pogrzebowej”. Ponadto udzielał wielu wywiadów do mediów takich jak prasa, radio i telewizja. W 2001 roku o Ireneuszu Migdale powstał w TVP 2 film dokumentalny pt.: ”Balsamista” Ewy Świecińskiej.

 

Firma posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej pod numerem ewidencyjnym 2.08/00076/2015.