Kurs z zakresu tanatopraksji

Nekros Ireneusz Migdał

Definicja

Balsamacja (tanatopraksja)- jest to zabieg polegający na wprowadzeniu do naczyń krwionośnych osoby zmarłej płynów, które skutecznie hamują proces rozkładu ciała po śmierci. Jest to  metoda likwidująca wszelkie oznaki śmierci. Po zabiegu zmarły wygląda jakby ,,zasnął” – znikają zasinienia i plamy opadowe, powracają naturalne rysy twarzy.

Czasowa konserwacja – powstrzymuje zmiany pośmiertne. Zabieg polega na podaniu do jam ciała płynów, które powstrzymują proces rozkładu, rozwój bakterii i zbierania się gazów. Czasową konserwację stosujemy przy transporcie zwłok na dalekie odległości, długie przechowywanie w chłodni jak i wystawieniu zwłok na widok publiczny w temperaturze pokojowej.

Cel szkolenia

Kurs ma na celu przygotować przyszłych lub obecnych pracowników firm pogrzebowych i prosektoriów lub udoskonalić ich umiejętności z zakresu balsamacji zwłok czyli w profesjonalnym i godnym przygotowaniu, zabezpieczeniu i zdezynfekowaniu zwłok do publicznego wstawienia, pochówku, kremacji lub transportu.

Zakresu programu szkolenia

 1. Podstawowe zasady sanitarne, bhp pracy obowiązujące przy postępowaniu ze zwłokami w zakładzie usług pogrzebowym i prosektorium.
 2. Podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas procesu balsamacji zwłok.
 3. Zapobieganie i podstawowe elementy zarządzania ryzykiem zawodowym w dziedzinie balsamowania zwłok.
 4. Zapoznanie się ze sprzętem, narzędziami i produktami do procesu tanatopraksji zwłok.
 5. Wyposażenie pokoju do balsamowania.
 6. Zasady medycyny sądowej i kryminalistyki stosowane do tanatopraksji.
 7. Elementy anatomii człowieka stosowane w procesie balsamowania zwłok.
 8. Patologia i histologia stosowane w procesie konserwacji i balsamowania ciała.
 9. Definicja i ustalanie czasu śmierci.
 10. Wczesne i późne zmiany pośmiertne.
 11. Wstępne przygotowanie zwłok przed zabiegiem tanatopraksji.
 12. Zanieczyszczenia zwłok: wykonanie usunięcia z tkanek, protezy, rozruszniki serca i innych urządzeń.
 13. Procesy i techniki balsamowanie zwłok przy pomocy chemii pogrzebowej i płynów konserwujących.
 14. Konserwacja techniczna i balsamowania ciała.
 15. Gospodarka i usuwanie odpadów wytwarzanych w procesie tanatopraksji.
 16. Ochrona osobista przed zakłuciami i zakażeniami – zapobieganie przeniesienia choroby w procesie balsamowanie zwłok .
 17. Oficjalne dokumenty i zezwolenia rodziny służące zweryfikowaniu i potwierdzeniu zgody na wykonanie zabiegu tanatopraksji zwłok.
 18. Przetwarzanie dokumentu w procesie przygotowania, przechowywania lub balsamowania ciała.
 19. Profesjonalny raport z zabiegu tanatopraksji – rejestrujący zakończenie wykonanej pracy.
 20. Tajemnica i etyka zawodowa dotycząca tanatopraksji.
 21. Umiejętności interpersonalne, relacyjne i techniczne do świadczenia usług z zakresu tanatopraksji.

Uczestnicy szkolenia

Uczestnikami kursu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat), przyszli i obecni pracownicy zakładów usług pogrzebowych, zgłaszające z własnej inicjatywy lub z inicjatywy pracodawcy chęć zdobycia, uzupełnienia wiedzy lub podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego (tj. szkolenia i kursy zawodowe). Wymogiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie aktualnych szczepienia na tężec i żółtaczkę i zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia (czy stan zdrowia fizycznego i psychicznego nie daje przeciwwskazań do uczestnictwa w takim szkoleniu).

Dokumenty potwierdzające uzyskane uprawnienia

Uczestnik kursu uzyska certyfikat ukończenia kursu oraz zaświadczenie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31 poz. 216).

Forma prowadzenia zajęć

Kurs  ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych.
Zajęcia przeprowadzane w formie wykładu teoretycznego i intensywnych warsztatów w prosektorium:

 • wykłady z elementami ćwiczeń).
 • prezentacje multimedialne
 • ćwiczenia praktyczne – indywidualne oraz praktyczne
 • arkusze i testy ćwiczeniowe teoretyczne oraz praktyczne

Szkolenie kończy egzamin teoretyczno-praktyczny.

Materiały szkoleniowe

W ramach kursu każdy uczestnik otrzymuje program i harmonogram kursy, materiały szkoleniowe zawierające kompletne bazy wiedzy-skrypt, materiały warsztatowe, chemię pogrzebową i środki ochrony osobistej.

Miejsce szkolenia

Kurs zostanie zorganizowane w profesjonalnym prosektorium i w pełni wyposażonym zakładzie patomorfologii przystosowanym do prowadzenia tego typu szkolenia, na terenie Polski.

Czas trwania szkolenia

Kurs przeprowadzany w trybie ciągłym (od poniedziałku do piątku) – 10 dni szkoleniowych – 80 h szkoleniowych, w tym:

 • 60 h praktyka
 • 20 h teorii

Ilość osób w 1 grupie szkoleniowej

do 6 osób w grupie

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowej

Pobierz Harmonogran

Formularz zgłoszeniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych