Kurs z zakresu technik sekcyjnych

Nekros Ireneusz Migdał

Definicja

Sekcja zwłok- badanie pośmiertne, którego celem jest najczęściej ustalenie przyczyny zgonu. Czynność polega na dokonaniu oględzin zewnętrznych i otwarciu trzech jam ciała.

Cel szkolenia

Kurs laboranta sekcyjnego ma na celu przygotować przyszłych lub obecnych pracowników prosektoriów lub udoskonalić ich umiejętności w profesjonalnej technice sekcji zwłok.

Zakresu programu szkolenia

 1. Przepisy prawne:
  • ustawy i rozporządzenia odpowiednie dla przepisów związanych z procedurami postępowania dla wykonywania sekcji zwłok .
 2. Przepisy BHP i przepisy sanitarne obowiązujące przy postępowaniu ze zwłokami przy wykonywaniu sekcji zwłok w zakładzie usług pogrzebowym i prosektorium.
 3. Procedury postępowania ze zwłokami.
 4. Wyposażenie, narzędzia i sprzęt do wykonywania sekcji zwłok.
 5. Topografia anatomiczna: anatomia i fizjologia człowieka.
 6. Podstawy medycyny sądowej, toksykologii i histopatologii.
 7. Przygotowanie zwłok do sekcji.
 8. Techniki preparowania zwłok.
 9. Techniki separacji powłok skóry.
 10. Sekcja kręgosłupa i rdzenia.
 11. Sekcja głowy.
 12. Sekcja klatki piersiowej i jamy brzusznej.
 13. Sekcja kończyn.
 14. Techniki po sekcyjne uporządkowania zwłok.
 15. Technik zszywania zwłok.
 16. Odpady medyczne. Definicja i status odpadów medycznych.
 17. Usuwanie odpadów biologicznych i chemicznych.
 18. Prowadzenie i ewidencja dokumentacji medycznej.
 19. Etyczny Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej i poufności
 20. Umiejętności interpersonalne w kontaktach z rodzinami zmarłych, policją i personelem medycznym.

Uczestnicy szkolenia

Przyszli i obecni pracownicy zakładów usług pogrzebowych i prosektoriów, w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat), zgłaszające z własnej inicjatywy lub z inicjatywy pracodawcy chęć zdobycia, uzupełnienia wiedzy lub podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego (tj. szkolenia i kursy zawodowe). Wymogiem uczestnictwa w kursie: jest posiadanie przez uczestnika zaświadczenie od lekarza (czy stan zdrowia fizycznego i psychicznego nie daje przeciwwskazań do uczestnictwa w takim szkoleniu)i o szczepieniach na tężec i żółtaczkę.

Dokumenty potwierdzające uzyskane uprawnienia

Uczestnik kursu uzyska certyfikat ukończenia kursu oraz zaświadczenie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31 poz. 216).

Forma prowadzenia zajęć

Kurs ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych.
Zajęcia przeprowadzane w formie wykładu teoretycznego i intensywnych warsztatów w prosektorium:

 • wykłady z elementami ćwiczeń).
 • prezentacje multimedialne
 • ćwiczenia praktyczne – indywidualne oraz praktyczne
 • arkusze i testy ćwiczeniowe teoretyczne oraz praktyczne

Szkolenie kończy egzamin teoretyczno-praktyczny.

Materiały szkoleniowe

W ramach kuru każdy uczestnik otrzymuje program szkolenia, materiały szkoleniowe zawierające kompletne bazy wiedzy-skrypt, materiały warsztatowe, środki ochrony.

Miejsce szkolenia

Kurs zostanie zorganizowane w profesjonalnym prosektorium i w pełni wyposażonym zakładzie patomorfologii przystosowanym do prowadzenia tego typu szkolenia, na terenie Polski.

Czas trwania szkolenia

Kurs przeprowadzane w trybie ciągłym (od poniedziałku do piątku) – 10 dni szkoleniowe – 100 h, w tym:

 • 80 h praktyka
 • 20 h teorii

Ilość osób w 1 grupie szkoleniowej

do 6 osób w grupie

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowej

Pobierz Harmonogran

Formularz zgłoszeniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych