Szkolenie z zakresu tanatoplastyki

Nekros Ireneusz Migdał

Definicja

Tanatoplastyka – to rekonstrukcja ciała zmarłego, mająca na celu uzyskanie pierwotnego wyglądu zmarłego poprzez odtworzenie rysów twarzy i wyglądu ciała. Zabieg jest w szczególności stosowany gdy doszło do nagłych zmian w wyglądzie zmarłego między innymi w wyniku wypadku komunikacyjnego, samobójstwa, zabójstwa itp.

Cel szkolenia

Szkolenie adresowane jest do przyszłych i obecnych pracowników zakładów usług pogrzebowych, w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat), zgłaszające z własnej inicjatywy lub z inicjatywy pracodawcy chęć zdobycia, uzupełnienia wiedzy lub podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego (tj. szkolenia i kursy zawodowe). Szkolenie pozwoli nabyć umiejętności i kwalifikacje zawodowe, dotyczące metod rekonstrukcji uszkodzeń ciała osób zmarłych powstałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków i okoliczności lub ciężkich chorób. Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych wykonywania czynności w zakresu rekonstrukcji pośmiertnej zwłok. Wymogiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie aktualnych  szczepienia na tężec i żółtaczkę i zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia (czy stan zdrowia fizycznego i psychicznego nie daje przeciwwskazań do uczestnictwa w takim szkoleniu).

Zakresu programu szkolenia

 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy postępowaniu ze zwłokami w zakładzie usług pogrzebowym i prosektorium.
 2. Zapoznanie się ze sprzętem, materiałami, kosmetykami i produktami do przygotowania rekonstrukcji zwłok.
 3. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja zwłok.
 4. Uzupełnianie i protezowanie kończyn uszkodzonych w wypadkach komunikacyjnych.
 5. Zabezpieczenia przed wyciekami zmiażdżonych tkanek miękkich w obszarach uszkodzenia.
 6. Odtwarzanie uszkodzonej części twarzowej czaszki z rekonstrukcją tkanek miękkich, nosa, ust itp.
 7. Techniki ubierania zwłok w celu kamuflażu ubytków ciała zmarłego.
 8. Kosmetyczne techniki kamuflażu.
 9. Korekta przebarwień i retuszowanie niedoskonałości i dyskoloryzacji skórnych.
 10. Kształtowanie naturalnego (spokojnego) wyrazu twarzy.
 11. Zamykanie ust i oczu.

Uczestnicy szkolenia

Przyszli i obecni pracownicy zakładów usług pogrzebowych, osoby bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo /lub, które są w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat), zgłaszające z własnej inicjatywy lub z inicjatywy pracodawcy chęć zdobycia, uzupełnienia wiedzy lub podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego (tj. szkolenia i kursy zawodowe).

Dokumenty potwierdzające uzyskane uprawnienia

Uczestnik szkolenia uzyska certyfikat ukończenia szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31 poz. 216).

Forma prowadzenia zajęć

Szkolenie ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych.
Zajęcia przeprowadzane w formie wykładu teoretycznego i intensywnych warsztatów w prosektorium:

 • wykłady z elementami ćwiczeń).
 • prezentacje multimedialne
 • ćwiczenia praktyczne – indywidualne oraz praktyczne
 • arkusze i testy ćwiczeniowe teoretyczne oraz praktyczne

Szkolenie kończy egzamin teoretyczno-praktyczny.

Materiały szkoleniowe

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje program szkolenia, materiały szkoleniowe zawierające kompletne bazy wiedzy-skrypt, materiały warsztatowe. Chemię pogrzebową i środki ochrony osobistej zapewni uczestnikom organizator szkolenia.

Miejsce szkolenia

Szkolenie zostanie zorganizowane w profesjonalnym prosektorium i w pełni wyposażonym zakładzie patomorfologii przystosowanym do prowadzenia tego typu szkolenia, na terenie Polski.

Czas trwania szkolenia

Kurs przeprowadzany w trybie ciągłym (od poniedziałku do piątku) – 10 dni szkoleniowych – 80 h szkoleniowych, w tym:

 • 60 h praktyka
 • 20 h teorii

Ilość osób w 1 grupie szkoleniowej

do 6 osób w grupie

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowej

Pobierz Harmonogran

Formularz zgłoszeniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych