Szkolenie z zakresu toalety pośmiertnej

Nekros Ireneusz Migdał

Definicja

Toaleta pośmiertna- zabieg polegający na dezynfekcji powierzchni ciała zmarłego, zabezpieczenie przed wyciekami płynów z naturalnych otworów w ciele, zamykanie oczu i ust, zakładanie opatrunków, manicure, układanie fryzury, ubranie ciała.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych wykonywania czynności w zakresu toalety pośmiertnej przez pracowników firm pogrzebowych i prosektoriów, które pozwalają na profesjonalne przygotowanie zwłok do pogrzebu, transportu lub kremacji.

Szkolenie stanowi możliwość podniesienia szans zawodowych przyszłych i obecnych pracowników branży funeralnej, ale także nowe możliwości dla ich przyszłych lub obecnych pracodawców z branży funeralnej, związane z oferowaniem nowych innowacyjnych i konkurencyjnych usług „szytych na miarę” klientów.

Zakresu programu szkolenia

 1. Regulacje prawne dotyczące zabiegów toalety pośmiertnej oraz niezbędne oświadczenia i zezwolenia rodzin do ich wykonania.
 2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy postępowaniu ze zwłokami w zakładzie usług pogrzebowym i prosektorium.
 3. Zapoznanie się ze sprzętem, kosmetykami i produktami do przygotowania zwłok.
 4. Podstawy tanatologii ogólnej.
 5. Toaleta pośmiertna ciała (dezynfekcja zwłok, mycie, tamponowanie, zabezpieczanie i zakładanie blokad).
 6. Metody i techniki ubierania zwłok.
 7. Kosmetyka i makijaż pośmiertny(korekcja przebarwień i retuszowanie niedoskonałości skórnych, kształtowanie naturalnego(spokojnego)wyrazu twarzy, zamykanie oczu i ust.
 8. Higienie paznokci – manicure.
 9. Farbowaniu i układaniu włosów, strzyżeniu brody.
 10. Postępowanie z ciałami z silnymi wyciekami, po wypadkach i utonięciach.
 11. Prezentacja ciała zmarłego w trumnie.

Uczestnicy szkolenia

Przyszli i obecni pracownicy zakładów usług pogrzebowych, osoby bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo /lub, które są w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat), zgłaszające z własnej inicjatywy lub z inicjatywy pracodawcy chęć zdobycia, uzupełnienia wiedzy lub podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego (tj. szkolenia i kursy zawodowe).

Dokumenty potwierdzające uzyskane uprawnienia

Uczestnik szkolenia uzyska certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie toalety pośmiertnej oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31 poz. 216).

Forma prowadzenia zajęć

Szkolenie ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych.
Zajęcia przeprowadzane w formie wykładu teoretycznego i intensywnych warsztatów w prosektorium:

 • wykłady z elementami ćwiczeń).
 • prezentacje multimedialne
 • ćwiczenia praktyczne – indywidualne oraz praktyczne
 • arkusze i testy ćwiczeniowe teoretyczne oraz praktyczne

Szkolenie kończy egzamin teoretyczno-praktyczny.

Materiały szkoleniowe

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje program szkolenia, materiały szkoleniowe zawierające kompletne bazy wiedzy-skrypt, materiały warsztatowe. Chemię pogrzebową i środki ochrony osobistej zapewni uczestnikom organizator szkolenia.

Miejsce szkolenia

Szkolenie zostanie zorganizowane w profesjonalnym prosektorium i w pełni wyposażonym zakładzie patomorfologii przystosowanym do prowadzenia tego typu szkolenia, na terenie Polski.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie przeprowadzane w trybie weekendowym (od piątku do niedzieli) – 3 dni szkoleniowe – 24h (8h/dzień), w tym:

•    18h praktyka
•    6 h teorii

Ilość osób w 1 grupie szkoleniowej

do 6 osób w grupie

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowej

Pobierz Harmonogran

Formularz zgłoszeniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych