Ceremonie pogrzebowe

Przeprowadzania świeckich ceremonii pogrzebowych jako mistrz ceremonii

Przeprowadzania świeckich ceremonii pogrzebowych jako mistrz ceremonii

Firma wykonuje również usługi związane z przeprowadzaniem ceremonii pogrzebowych o charakterze świeckim jako Mistrz Ceremonii Świeckich, dla tych którzy deklarują się jako niewierzący, areligijni i życzą sobie aby ich odejście z tego świata upamiętniono w sposób godny, ceremonią bez akcentów religijnych.

 

 

Pogrzeb świecki  to niereligijna ceremonia pochówku, skierowana głównie do ateistów, agnostyków (ewentualnie osób wierzących, ale nie praktykujących).

Mistrz Ceremonii to osoba niezwiązana z rodziną zmarłego, ale wygłaszająca przemowę w jej imieniu. Oddaje w niej hołd, podsumowując życie, osiągnięcia i sukcesy zmarłego. Przemówienie może zawierać elementy religijne, jeśli rodzina sobie tego życzy.

Mistrz Ceremonii to osoba, która w godny sposób pożegna wraz z bliskimi, zmarłego. Mistrz jest nie tylko dobrym mówcą, ale i uważnym słuchaczem, wrażliwym na życzenia rodziny, której gotów jest służyć swą radą i pomocą w tych trudnych dla nich chwilach. Jego obowiązkiem jest doglądanie całej ceremonii i zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju rodzinie oraz pozostałym uczestnikom.

 

 

Mając na uwadze fakt, iż pogrzeb nie jest jedynie obrzędem, ale również moralnie uzasadnionym aktem oddania hołdu bliskiej osobie, należy pamiętać o rzetelnym wypełnieniu obowiązków ceremonialnych. Jeżeli osoba zmarła była niewierząca lub zażyczyła sobie przed śmiercią pochówku świeckiego, należy uszanować tę decyzję. Ceremonie świeckie skupiają się na życiu, które się zakończyło, ale w żaden sposób nie są wrogie przekonaniom religijnym.

 

 

Pogrzeb świecki prowadzony jest przez Mistrza Ceremonii, ubranego w specjalny elegancki strój, świadczący o wadze świadczonej przez niego posługi. Najczęściej jest to czarna toga, białe rękawiczki i plastron.

Przebieg całej uroczystości świeckiej prowadzony jest wg scenariusza ustalonego wcześniej z rodziną zmarłego.

Przeprowadzania świeckich ceremonii pogrzebowych jako mistrz ceremonii

Pogrzeb świecki można podzielić na dwie części:

  • pożegnanie w domu pogrzebowym,
  • odprowadzenie do grobu.

 

Po przygotowaniu mowy pogrzebowej mistrz ceremonii przesyła ją do akceptacji rodzinie. Po akceptacji Ceremonia Świecka prowadzona jest według ustalonego scenariusza. Mowa pogrzebowa oddaje hołd zmarłemu, podsumowuje jego życie, poglądy, osiągnięcia, przypomina radosne chwile, które uczestnicy powinni na zawsze zachować w swoich wspomnieniach.

Każda ceremonia jest inna i bardzo indywidualna, nawet jeżeli jej formuła wydaje się być prosta. Członkowie rodziny lub przyjaciele mogą, jeśli chcą, uczestniczyć w czytaniu poezji lub wygłaszaniu własnego wspomnienia albo pożegnania. Pomaga to uczynić pogrzeb bardziej osobistym i niepowtarzalnym. Rodzina i bliscy mogą nadać ceremonii pogrzebowej taki kształt, jaki najlepiej w ich przekonaniu odda pamięć zmarłego.

 

 

Świecki pogrzeb jest niejednokrotnie nazywany „szytym na miarę” podsumowaniem życia zmarłego. Zamiast tradycyjnych formuł liturgicznych, stosuje się tutaj całkowicie indywidualne podejście do oddawania hołdu zmarłemu. Ogromną rolę odgrywa rodzina i najbliżsi nieżyjącej osoby. To oni mają największy wpływ na przebieg całej ceremonii.

Niebagatelną rolę odgrywa również pomoc domu pogrzebowego, który ceremonię organizuje. Od jego rzetelności zależy prawidłowy przebieg uroczystości.

Wnioski o zorganizowanie pogrzebu świeckiego wpływają do nas bezpośrednio z zakładów pogrzebowych na życzenie rodzin zmarłych. W przypadku woli zorganizowania ostatniego pożegnania w oprawie świeckiej, można wskazać zakładowi pogrzebowemu podmiot, który się tym zajmie oraz nasz serwis umożliwiający nawiązanie kontaktu z naszą firmą.

Po zamówieniu pogrzebu świeckiego Mistrz Ceremonii skontaktuje się z Państwem, aby porozmawiać z Państwem o szczegółach ceremonii.