Sekcje zwłok

Prywatne sekcje na zlecenie rodziny osoby zmarłej lub firmy ubezpieczeniowej.

Sekcje zwłok

Firma ma możliwość wykonywania prywatnych sekcji na zlecenie rodziny osoby zmarłej lub firmy ubezpieczeniowej.

Sekcja zwłok to badanie pośmiertne, którego celem jest najczęściej ustalenie przyczyny zgonu.

Czynność polega na dokonaniu oględzin zewnętrznych i otwarciu trzech jam ciała: jamy czaszki, klatki piersiowej i jamy brzusznej zwłok. Podczas sekcji pobiera się materiał do dalszych badań histopatologicznych, immunohistochemicznych, toksykologicznych i/lub biochemicznych.

Sekcje zwłok

Oględzin osoby zmarłej można dokonać najwcześniej po 12 godzinach od chwili wystąpienia obja­wów śmierci (wyjątkiem jest sekcja przeprowadzana w celu pobrania komórek, tkanek lub narządów zmarłego).

Sekcja prywatna, nie jest ona uregulowana przepisami prawa, podejmowana jest najczęściej na prośbę rodziny lub na wniosek towarzystwa ubezpieczeniowego.     Celem tej sekcji jest np.: stwierdzenie czy śmierć jest skutkiem błędu lekarskiego.