Tanatoplastyka

Rekonstrukcja pośmiertna

Tanatoplastyka

Rekonstrukcje pośmiertne nazywane są w naukach tanatologicznych tanatoplastyką. Zabieg ten jest w szczególności stosowany gdy mamy do czynienia z oszpeceniami twarzy lub ciała osoby zmarłej w wyniku gwałtownych zgonów, np. w wypadku komunikacyjnym , samobójstwa, zabójstwa itp. lub tez zmian chorobowych , różnego rodzaju narośli , oszpeceń.

Tanatoplastyka ma na celu uzyskanie pierwotnego wyglądu osoby zmarłej poprzez odtworzenie rysów twarzy i wyglądu ciała.

Tanatotplastyka

Wówczas z pomocą przychodzą nam środki chemii pogrzebowej, by nadać ludzkiej twarzy człowieczy charakter. Tak by była ona najbardziej zbliżona do tej znanej za życia.

Rekonstrukcje pośmiertne wykonuje się  w celu godnego pochówku, tak aby osoby pozostające w żałobie miały przed oczami spokojny widok osoby zmarłej, którą żegnają.

Tanatoplastyka spełnia istotny aspekt psychologiczny, jak i estetyczny, aby śmierci nadać ludzki i godny wymiar.